Uw gegevens zijn veilig bij ons

Bij PrimaLux vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vind je alle informatie over hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website www.primalux.be waarborgen. Indien je na het lezen van deze overeenkomst nog vragen hebt of je ondervindt problemen met onze diensten of website, dan kan je ons steeds contacteren.

Dit beleid is in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (hierna GDPR) van mei 2018.

Privacy en Global Data Protection Regulation

Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

Wat betekent ‘verwerking van gegevens’?

Onder de verwerking van gegevens verstaan we het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren, doorgeven en verwijderen van gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Meubelen Prima-Lux zelf.

Welke gegevens verwerken we?

Bij het plaatsen van een bestelling in de toonzaal, noteren wij uiteraard uw gegevens.
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website informatie opvragen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de vraag te kunnen beantwoorden. Ook bij het surfen op onze website op verschillende apparaten zoals een computer, smartphone, of een tablet, worden er persoonsgegevens verzameld.
Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van u verzamelen middels prijsvragen, en andere acties waar u aan deelgenomen heeft, of wanneer u heeft deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek.
Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Twitter en Pinterest), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.
Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen, deel te nemen aan prijsvragen):

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt (bijvoorbeeld van uw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software
 • uw surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van uw bezoek op onze website

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • om u te informeren over het verloop van een bestelling;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de website van Prima-Lux N.V. en websites van derden op basis van uw interesses en uw (online) aankoopgeschiedenis
 • om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses en uw (online) aankoopgeschiedenis
 • om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om (op individueel niveau) onze website, winkel, assortiment en onze dienstverlening zowel in de winkel als online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: uw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers.


Hoe beveiligen wij deze gegevens?

De persoonsgegevens van de gebruiker worden opgeslagen op een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Wanneer wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wat als het toch misloopt met de beveiliging van deze gegevens?

Onder de GDPR moet Prima-Lux NV elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur melden aan alle betrokkenen. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Verkopen we jouw gegevens aan derde partijen of geven we gegevens door?

De door u verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Nieuwsbrief

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief.

Hoe bepaal je als klant welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe?

Klanten van PrimaLux NV in de hoedanigheid van hun bedrijf hebben in principe geen zeggenschap over wat wij met hun gegevens doen. Bij informerende e-mails bestaat wel steeds de mogelijkheid tot uitschrijven.

Wat zijn jouw rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Ben je een natuurlijke persoon dan heb je te allen tijd recht om persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen, te laten overdragen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met ons.

Hoe lang bearen we jouw persoonsgegevens?

Wij houden je gegevens slechts zolang bij als nodig is om je artikelen te leveren en je te helpen als er toch iets mis zou gaan, ook als de wettelijke garantieperiode verstreken is. Zo houden we de gegevens van je verkoopcontract 10 jaar bij. Als je hier bezwaar tegen hebt kan je dit per mail of schriftelijk laten weten We kunnen je dan niet meer helpen bij een eventuele schade aan de meubels. Ook de overheid verplicht ons soms om gegevens te bewaren. Zo houden wij facturen 7 jaar bij.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan u deze te allen tijde wijzigen door ons te contacteren. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.